Home   Contact  
.jpg" width="650" height="160" alt="">
Architect Visie Projecten Samenwerking Nieuws

landschapsarchitect

Landschapsarchitect Mariske Pemmelaar-Groot werkt sinds 1976 als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect. Zij startte als freelance landschapsarchitect voor Grontmij nv (1976-1990), Bureau Bokelman/de Lange, Bokelman/Croonen (1976 tot 1992) en Bureau Bakker en Bleeker (B+B) bv (1979 tot 1990). Sinds 1991 heeft zij haar eigen bureau onder de naam Studio voor Landschapsarchitectuur (SVLA). Zij heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in zeer uiteenlopende onderwerpen en opdrachten van complexe tot eenvoudige opgaven, van gewoon tot bijzonder: van visieontwikkeling voor landschappen, stedelijke gebieden, natuur- en recreatiegebieden tot het ontwerpen van woonwijken, parken, begraafplaatsen, landgoederen, waterspeelplaatsen en (binnen)tuinen. Het opstellen van beleids- en beheerplannen behoort eveneens tot haar werkterrein. Voor ondersteunende deskundigheid op het gebied van ecologie, stedenbouw, architectuur, besteks- plankosten en constructies wordt geput uit een netwerk van bureaus met ieder hun eigen discipline.

opleiding

In 1969 Hogere Tuintechnische Opleiding Boskoop, afdeling Tuinarchitectuur en Ontwerpen. In 1977 afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst, afdeling Landschapsarchitectuur. Sinds 1977 erkend BNT landschapsarchitect.

professionele activiteiten

 • Plaatsvervangend lid van Provinciale Monumentencommissie provincie Drenthe (2011-heden).
 • Platsvervangend lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Drents Plateau (2011-heden).
 • Deskundig lid Openbare Ruimte Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn (2009-heden).
 • Lid Welstandscommissie Drents Plateau te Assen (2009-2011).
 • Verhuizing Studio voor Landschapsarchitectuur naar Zuidoost Friesland (2007).
 • Vof P2 landschapsarchitecten Amsterdam (2003-2005).
 • Lid welstandscommissie Zoetermeer voor Openbare Ruimte en Landschap (1996-2002).
 • Adviseur voor Landschap gemeente Zoetermeer (1990-1999).
 • Projectsubsidie Fonds voor Beeldende Kunst (Bouwkunst 1987) voor het thema een kunstmatig wildwaterparcours beneden zeeniveau.
 • Docententaken op Academie van Bouwkunst (1978-1982), Hogeschool Amsterdam: voorbereidend jaar voor Academie van Bouwkunst 1995-1996) en voor GLR (Groen, Recreatie en Landschap) aan Agrarische Scholengemeenschap te Houten (1986-1989).
 • Ontwerpster afd. Beplantingen en Floriade '72, Publieke Werken te Amsterdam (1969-1970) en Grontmij nv (1970-1975).
 • Actiegroep Cocon (1970-1973) stedenbouwkundige kritiek richting politiek vastgelegd in ‘Jordaan wat nu’ door een idealistische groep van architecten, planologen, sociologen en landschapsarchitecten.

Klik hier voor een overzicht van projecten